Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

P1370669'2dg

Ratkaisukeskeiseen terapiaan voi tulla yksin tai yhdessä. Syynä ei tarvitse olla iso tai diagnosoitu ongelma. Syytä ei tarvitse edes tietää – kenelle tahansa voi tulla eteen tilanne, jonka kanssa yksin tai läheisten tuella ei löydy sopua. Silloin ulkopuolinen taho, esim. ratkaisukeskeinen psykoterapia voi olla avuksi. Tapaamisen sisältö sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Prosessi voi olla kertaluonteinen tai jatkua pidemmän aikaa. Jo yksi tapaaminen voi olla riittävä askel kohti parempaan elämään johtavaa polkua.

Ratkaisukeskeisellä psykoterapialla tarkoitetaan luottamuksellista, tasavertaista yhteistyösuhdetta asiakkaan ja psykoterapeutin välillä, jossa etsitään elämän pulmatilanteisiin ratkaisuja. Asiakkaiden omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys. Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti työskentelee asiakkaan arvomaailman mukaisesti (Wikipedia).