KELAn kuntoutus psykoterapia

KELAn kuntoutuspsykoterapiaan hakeudutaan KELAn sivuilta löytyvien ohjeiden mukaan  http://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia-nain-haet

Terapiatyö käynnistyy yksilöllisesti – tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä mietitään yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on tukea asiakasta löytämään voimavaroja, ratkaisuja ja elämäniloa. Terapiaprosessi on yhdessä tehtävää matkaa kohti tulevaa. Tällä matkalla kohdataan yhdessä haasteita, ratkotaan ongelmia, tutkitaan mahdollisuuksia, ja esitetään kysymyksiä ja vastauksia liittyen asiakkaan elämäntilanteeseen.

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16-67 -vuotiaille. Alle 16-vuotiaiden terapiasta vastaa julkinen terveydenhuolto. Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä. Kuntoutuksella turvataan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhön paluu tai opintojen edistyminen.