Työnohjaus

Yksilö- ja parityönohjaus

Työnohjauksessa on mahdollisuus kartoittaa omia tai työparin voimavaroja, peilata ajatuksia, etsiä uusia näkökulmia ja voimaantua. Työnohjauksen tavoitteet, sisällöt ja menetelmät sovitaan työnohjauksen aluksi yhdessä asiakkaan toiveiden, tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta, ja niitä arvioidaan, kehitetään ja tarvittaessa muutetaan työnohjausprosessin kuluessa. Työnohjaus sovitaan usein tietyksi ajanjaksoksi, jonka kuluessa tapaamisia on esimerkiksi kerran kuussa. Työnohjaus voi hyvin olla vaikka kertaluonteista.

¨Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä ¨(Story).