Miten?

Työnohjaus on minulle prosessi, jossa yhdessä osallistujien kanssa etsitään keinoja tehdä työstä sellainen, jota on mukava tehdä ja josta asiakas saa mahdollisimman suuren hyödyn. Työnohjaajien kouluttaminen on ollut minulle näköalapaikka erilaisten työkäytänteiden kehittymiselle. Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa tehdä työnohjausta. Koska kaikki vaikuttaa kaikkeen, on oleellista ymmärtää menneisyys ja nykyhetki ja tähdätä yhdessä kohti parempaa.

Psykoterapia on minulle vuorovaikutusta ja yhteistyötä asiakkaan kanssa. Ratkaisukeskeinen psykoterapia painottaa voimavarojen kartoittamista, vahvuuksien rakentamista ja erilaisten ratkaisujen etsimistä. Ratkaisukeskeisyys ei tarkoita ongelma foobisuutta – tehdään mikä näyttää, tuntuu ja kuulostaa toimivalta. Prosessin suuntaa, määrää ja vauhtia tarkistetaan ja arvioidaan aina tarvittaessa.

Työmenetelminäni ovat mm:

  • Arvostava vuorovaikutus
  • Dialoginen kommunikaatio
  • Prosessitekniikat
  • Neurolingvistinen ohjelmointi (NLP)
  • Ratkaisukeskeinen ajattelu
  • Narratiivisuus
  • Ratkaisukeskeinen hypnoosi

Käyttöteorioinani hyödynnän muun muassa ihmisen ainutlaatuisuutta korostavaa konstruktiivista ihmiskäsitystä, yksilön ja yhteisön vuorovaikutusta tutkivaa systeemiteoriaa sekä elämän arvoituksellisuutta ja ainutlaatuisuutta ymmärtävää kaaosteoriaa